متن آهنگ زانیار خسروی و ایهام شب مهتاب

 

امشب شب مهتابه امشب شب مهتابه

یارم نگارنم نیست

بیدارم و اون خوابه

هر جا رو که میبینم هر جایی که میشینم

از خاطره های تو قلب منه که میتابه

رابطه دوباره قطع میگیره دوباره قلب

همینجوری بره جلو من میگیرم امسالم اسکار غم

میدونی خمارتم میدونی خمارتم میگرم اسکار غم

چطوری حالت خوبه بگو که یادت بوده هنو منو منم خوبم

تاریکه شبو روزم تورو میخوام هنوزم میخوامت بد میخوامت

هنوزم میخوامت بد میخوامت

امشب شب مهتابه امشب شب مهتابه

یارم نگارنم نیست

بیدارم و اون خوابه

هر جا رو که میبینم هر جایی که میشینم

از خاطره های تو قلب منه که میتابه

میخواستم کنار ساحل باشم و شنا دورم

عشق تو دریا بشه و منم توش شنا کنم

بعد تو همه چی حتی گروه خونیم منفی شده

بعد تو حتی  روزای تابستون برفی شده