شدی هرشب برام دلیل این بی خوابیام بهت گفتم

بری جات میمونه دلتنگیام

چجوری یادم بره اونهمه حرفای تورو من هنوز بیادتم

تویی که نمیشناسی منو

زیر هر آسمونی باشی بدون بارونش منم این دل دیوونه رو

جز تو هیشکی ارومش نکرد