متن آهنگ بابک جهانبخش شرح شیرین

 

دوسش دارم و این از نفس من پیداست سختی داشتنش نیز برایم زیباست

کاش دلتنگی من نقطه یپایانی داشت

وای بر عشق که آغاز گرفتاریهاست

وای وای وای وای وای چه آمد به سرم هی هی هی هی هی اوست فقط در نظرم

یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوشت

منه بیچاره گرفتار همان یک نفرم

یک خبر آه فقط یک خبر از او کافیست بی خبر ماندنم از اوست که بی انصافیست

دست من خالی و اما خود او میداند

صحبت از عشق که باشد دل من اشرافیست

وای وای وای وای وای چه آمد به سرم هی هی هی هی هی اوست فقط در نظرم

یک نفر در همه دنیاست که بی عشق

خوشت منه بیچاره گرفتار همان یک نفرم