متن شرمندتم نازنینم باید تو خیمه بشینم

 

شرمندتم نازنینم باید تو خیمه بشینم

شرمنده ی از حسین و عباس و ام البنینم

از عطش رنگت پریده بالام ای بالام

از گرما لب هات خشکیده بالام ای بالام

بابات از علقمه اومد بالام ای بالام

اما با قد خمیده بالام ای بالام

بابات اومد رمق تو زانوهاش نیست

جوهره تو صداش نیست

با مشک پاره پاره ولی عمو باهاش نیست

شرمندتم نازنینم باید تو خیمه بشینم

شرمنده ی از حسین و عباس و ام البنینم

از عطش رنگت پریده بالام ای بالام

از گرما لب هات خشکیده بالام ای بالام

بابات از علقمه اومد بالام ای بالام

اما با قد خمیده بالام ای بالام

لالایی چشماش ترسیده بالام ای بالام

لالایی بچه م خوابیده بالام ای بالام

لالایی باباش تو میدون بالام ای بالام

عباشو دورش پیچیده بالام ای بالام

نرو مادر اونجا یه قطره آب نیست

چیزی به جز سراب نیست

یه بار دیگه بیدار شو میدون که جای خواب نیست

مادر بمیره که از صبح بیداری و بی قراری

حالا چرا ساکتی تو آخه تو که خواب نداری

شرمندتم نازنینم باید تو خیمه بشینم

شرمنده ی از حسین و عباس و ام البنینم

از عطش رنگت پریده بالام ای بالام

از گرما لب هات خشکیده بالام ای بالام

بابات از علقمه اومد بالام ای بالام

اما با قد خمیده بالام ای بالام

کاشکی حرفامو می شنفتی بالام ای بالام

کاشکی یک چیزی می گفتی بالام ای بالام

دیشب خواب دیدم که فردا بالام ای بالام

از روی نیزه می افتی بالام ای بالام

چوخ آغلاما بابا جان غیرتیم قبول المیر

دایان ما حرمله بو چشم اشک واره گوله

آخه فردا که نیزه ها بلندن به حال من می خندن

تو رو با بند قنداق رو نیزه ها می بندن

وقتی که فردا سرا رو رو نیزه ها می شمارن

با نیزه ها پیکرت رو از زیر خاک در میارن