متن آهنگ آرمین زارعی شماره جدیدم

 

دوباره نصف شب خیره به در و دیوار دوباره فکرت نگه داشته منو بیار

میدونم تو هم دلت تنگ شده

میدونم دلت الان منو میخواد

دوس دارم دستم توو دستت باشه همیشه رو گوشیم عکست باشه

اون وقتا که کدر و کسلی یه

شوخی کنم باهات تا اخمت واشه

هی بگو کی مثه منه که گیر بده بهت هی یه سره

بتونه خیره ساعتا بهت

بدون اینکه پلک برنه

کی گفته حیف منه که میجنگم واست هی یه تنه

وقتی نیستی مثه همه

چطور آدم ازت دل بکنه

دلم تنگه واس تو آره شدیدا مثل تو اره ندیدم

الان کجایی دقیقا مگه

چیزی شده دوباره جدیدا

منو تو نداره تو آره یعنی من نمیشه پیدا کنیم دوباره شبیه هم

دلشو ندارم نبینمت یه روز من

فقط دست تویه شماره جدیدم

دلم تنگه واس تو آره شدیدا مثل تو اره ندیدم

الان کجایی دقیقا مگه

چیزی شده دوباره جدیدا

منو تو نداره تو آره یعنی من نمیشه پیدا کنیم دوباره شبیه هم

دلشو ندارم نبینمت یه روز من

فقط دست تویه شماره جدیدم

یه سری چیزا توو کتم نمیرن نمیذارم که تورو ازم بگیرن

یه وقتایی تکست اصلا نمیدم

هی پیگیریاتو ازت ببینم

من دلم تنگه کوشی که لباس به سلیقه ی من بپوشی

یا نگات بره سمت گوشی ما

محاله با کسی غیر هم بجوشیم

دلم تنگه واس تو آره شدیدا مثل تو اره ندیدم

الان کجایی دقیقا مگه

چیزی شده دوباره جدیدا

منو تو نداره تو آره یعنی من نمیشه پیدا کنیم دوباره شبیه هم

دلشو ندارم نبینمت یه روز من

فقط دست تویه شماره جدیدم

دلم تنگه واس تو آره شدیدا مثل تو اره ندیدم

الان کجایی دقیقا مگه

چیزی شده دوباره جدیدا

منو تو نداره تو آره یعنی من نمیشه پیدا کنیم دوباره شبیه هم

دلشو ندارم نبینمت یه روز من

فقط دست تویه شماره جدیدم