شنیدی میگن عشق دارن تور میگن

آی عشق مگه منو نمیخوای آی عشق 

ی وقت نری و نیای عشق

ی چیزری میگم بهت کسی رو راه ندی

توو قلبت میدونی بنده نفسم بهت

نذاری کسی بره سمتت

بیا مثه اون قدیما بازم عاشقم باش

کاش بشی همونی که دلم میخواد

جونمو بدم پاش