متن آهنگ پیمان واحدی شهر سرد

 

مرد نشسته روبروت قبل تو اینجوری نبود

مردی که میبینی خودش یه روزی کوه بود

جوری بهم ریختی منو یادم نمیاد قبلمو

فکر منم باش و ببین دیوونگیمو

با هر چی بود ساختم موندم ولی باختم

لعنت به این عشق که من با تو نشناختم

هر بار زمین خوردم به روم نیاوردم

تو تب نکردی من صد بار برات مردم

صد بار برات مردم

حتی شده واسه یه بار خودت رو جای من بذار

ببینی من چی کشیدم روزی هزار بار

این خاطره این شهر سرد بدتر منو دیوونه کرد

من موندمو خاطره هات قرصای سردرد

قرصای سردرد

با هر چی بود ساختم موندم ولی باختم

لعنت به این عشق که من با تو نشناختم

هر بار زمین خوردم به روم نیاوردم

تو تب نکردی من صد بار برات مردم

صد بار برات مردم