متن آهنگ مجید یلان شوخی شوخی

 

یکی اومدش با خوب و بدش دل ما رو برده با دوتا چشاش حق همه ی آدمارو خورده

حالت عجیبی داره چشات که دیوونشم من

هر جوری که دوس داری تو بگو اونجوری میشم من

اینجوری قبول نیست نه من مثه همه نیستم اگه بگم عاشقتم تا تش وای نیستم

شوخی شوخی جدی شد دیدی شدی مال قلبم دیر اومدی اما زود میخوام دورتو بگردم

شوخی شوخی جدی شد دیدی شدی

مال قلبم دیر اومدی اما زود میخوام دورتو بگردم

یه کاری میکنی با آدم بگم همه جا باهاتم دوس دارم روت بنویسم این فقط مال منه

شیرینه تو حتی قهرت وابستگی داره عطرت

عشق تو مثه یه سایه همه جا دنبال منه

شوخی شوخی جدی شد دیدی شدی مال قلبم دیر اومدی اما زود میخوام دورتو بگردم

شوخی شوخی جدی شد دیدی شدی

مال قلبم دیر اومدی اما زود میخوام دورتو بگردم