متن آهنگ امیر رشوند شونه

 

دورت کنم از کی گلم حواست اصلا نیست

کسی توو قلبم نیست تو هم نباشی پس من چی

دلت تنگ میشه بیا پهلو خودم بیا دورت بگردم

بغضتو بذار برا خودم  بیا بی خیال همه شیم گلم

من که کنارتم حالا تو هم بذار رو شونه ی من

سر تو سر تو میدم هر چی دارم

برا تو تو قشنگترین عادتمی پس تو بذار شبا

رو شونه ی من سر تو سر تو میدم هر چی دارم

برا تو تو قشنگترین عادتمی من میمیرم برا تو

تو که باشی پیش من واسه کل شهر

شاخو شونه میکشم تو میخوای رو چشم

تو که پیش منی غم ندارم نه چیزی کم ندارم من پیشتم

دلت تنگ میشه بیا پهلو خودم بیا دورت بگردم

بغضتو بذار برا خودم  بیا بی خیال همه شیم گلم

من که کنارتم حالا تو هم بذار رو شونه ی من

سر تو سر تو میدم هر چی دارم

برا تو تو قشنگترین عادتمی پس تو بذار شبا

رو شونه ی من سر تو سر تو میدم هر چی دارم

برا تو تو قشنگترین عادتمی من میمیرم برا تو