متن نوحه شکسته قلب محراب

 

♦ شکسته قلب محراب خونه دله سجاده

♦ ستون هفت آسمون روی زمین افتاده

♦ پیشونی مولا رو شکسته زخمی کاری

♦ خون دل از زخم سر و محاسنش شد جاری

♦ علی رو از پا انداخت تیغ به زهر آغشته

♦ ولی خودش میگه من و دوری زهرا کشته

♦ شده آماده دوباره برای دیدن زهرا

♦ مسجد کوفه میخونه علی مولا علی مولا

♦ واویلا واویلا تهدمت والله ارکان الهدی

♦ محرم رازش تنها دل صبور چاه

♦ تنها ترین جلوه ی حق علی ولی الله

♦ کسی اسیرش باشه از دو جهان آزاده

♦ دلامون از بچگی با محبتش آباده

♦ عالم و میگردونه نخ عبای مولا

♦ خدا دو دنیا رو سپرد به بچه های مولا

♦ پدر امت اسلام پدر حضرت صائب

♦ روی سربندا نوشته علی بن ابی طالب

♦ واویلا واویلا تهدمت والله ارکان الهدی

♦ محاسن خونینه بابا رو زینب دیده

♦ قصه ی بعدی قصه ی سر نیزه و خورشیده

♦ محراب اگه امشب از خون علی دریا شد

♦ اما دلا بسوزه که سر حسین دعوا شد

♦ میون رگ های ما عشق نجف می جوشه

♦ نجف دلا رو میبره زیارت شیش گوشه

♦ دل ما صحن و سرای پسر مولا حسینه

♦ ضربان سینه ی ما یا حسینه