متن آهنگ آریا سپهر شیدا

 

شیدا تو قاب خواب رویامی همان شاهدخت آیینه شبیه آرزوهامی

شیدا شیدا شرابه در نگاه تو چه گیرایی بیرحمیست

بجز جادوی چشمانت برای من مرحم نیست

ای هم صدای آخرم تنها دلیل و باورم من امن جون پناهتم شیدا

ای مهر بی پایان من آغشته ای در جان من مجنون اون نگاهتم شیدا

تو ای شور قشنگم روز دیدار روز دیدار

تو وقتی با من اینجایی توو اوج شرم و زیبایی تموم دنیا رو دارم توی چشمات میبینم

تو ای رقص گلی هر بار طنین شاد یک فریاد تو مینای نور شهر قلبم

ای هم صدای آخرم تنها دلیل و باورم من امن جون پناهتم شیدا

ای مهر بی پایان من آغشته ای در جان من مجنون اون نگاهتم شیدا

تو ای شور قشنگم روز دیدار روز دیدار