متن نوحه صاحب قبر بی نشون

 

امشب فرشته ها به پات میافتن به احترام تو قیام میکنن

وقت نماز تو قیامت میشه بس که فرشته ها سلام میکنن

نماز بخون ظلمت شب سر شه از پرتو نوری که داره سیمات

وقت قنوتت برا ما دعا کن محتاج دنیا به تو دعاهات

مادر مریض بشه بازم یه مادره از فکر بچه ها خوابش نمیبره

مادر مریض بشه بازم یه مادره از فکر بچه ها خوابش نمیبره

خون گریه میکنه با اشک بچه هاش بی خود که نیست بهشت افتاد زیر پاش

صاحب قبر بی نشون سلام مادر برا زیارتت کجا بیام مادر

صاحب قبر بی نشون سلام مادر برا زیارتت کجا بیام مادر

فاطمه الزهرا ، فاطمه الزهرا ، فاطمه الزهرا