متن آهنگ رضا بهرام صدام کن

صدام کن صدای تو یه شعر عاشقونس

نگام کن که نگاهت مثل مروارید دریا دونه دونس

عزیزم تو عزیزی من سپردم

آسمون واست بباره میدونی تا دنیا دنیاست

عاشقی معنی شو از اسم تو داره

به همه میگم بدونن عاشقم عاشقم عاشقم

کی تورو میفهمه اخه مثل من عاشقم عاشقم

به همه میگم بدونن عاشقم عاشقم عاشقم

کی تورو میفهمه اخه مثل من عاشقم عاشقم

صدام کن صدای تو یه شعر عاشقونس

نگام کن که نگاهت مثل مروارید دریا دونه دونس

امشب شب عاشق شدنه با تو دلم چه روشنه

اومدنت قشنگه توو گوش من اسم تو خوند

اونکه تورو به من رسوند اومدنت

قشنگه آرزوهات کنار من خاطره شن

بذار همه دنیا بگن که قلبمون یه رنگه خدا

تورو نوشته پای دل من بذار همه دنیا بگن

صدام کن صدای تو یه شعر عاشقونس

نگام کن که نگاهت مثل مروارید دریا دونه دونس

عزیزم تو عزیزی من سپردم آسمون

واست بباره میدونی تا دنیا دنیاست