متن آهنگ پدرام پالیز صنم

 

مگه این هوا میبره یاد تو از سرم

منم مثه دل توو دلم نیست دلتو ببرم

منم مثه آتیش زیر خاکسترم منم

یکی که بره توو دلم میشه همه ی باورم

منم با یه صنم وصله به تنم با یک آهنگ به دل جاده میزنم

رها مثه باد بارونم بیاد بخونیم با آهنگ با صدای زیاد

منم با یه صنم وصله به تنم با یک آهنگ به دل جاده میزنم

رها مثه باد بارونم بیاد بخونیم با آهنگ با صدای زیاد

منو با تو همه جا دیدن همه جا دیدن یاد گرفتن

تیکه کلامامونو بهمدیگه میگن

اسمامون کنار هم چه میان بهم چقد دلم

میخواست که شب بشه بهت حرفامو بگم

منم با یه صنم وصله به تنم با یک آهنگ به دل جاده میزنم

رها مثه باد بارونم بیاد بخونیم با آهنگ با صدای زیاد

منم با یه صنم وصله به تنم با یک آهنگ به دل جاده میزنم

رها مثه باد بارونم بیاد بخونیم با آهنگ با صدای زیاد