متن آهنگ امیرعباس گلاب ضروری

 

کی غیر از من تموم دنیاشو پای اداهای تو میذاره

کی غیر از من بغیر از تو از تموم آدمای دنیا بیزاره

چی کار کردم که رنجیدی مگه از من تو چی دیدی که دلگیری

صدام خستس چشام بستس نبینم تو داری از این خونه میری از این خونه میری

دوست دارم و واسه تو تب دارم و هر کاری کردم که یجور تورو نگهدارم و

نشد که نشد دل تو کوتاه بیاد هر جای دنیا که بری به تو وفادارم و

دوست دارم و واسه تو تب دارم و هر کاری کردم که یجور تورو نگهدارم و

نشد که نشد دل تو کوتاه بیاد هر جای دنیا که بری به تو وفادارم و

چی شد رفتن ضروری شد دلت مشتاق دوری شد

چرا سهم من از عشقت فقط درد و صبوری شد

ولی بازم دلم رو واسه تو خالی نگه داشتم

اگه راهت به قلبم خورد بفهمی که تورو خیلی دوست داشتم دوست داشتم

دوست دارم و واسه تو تب دارم و هر کاری کردم که یجور تورو نگهدارم و

نشد که نشد دل تو کوتاه بیاد هر جای دنیا که بری به تو وفادارم و

دوست دارم و واسه تو تب دارم و هر کاری کردم که یجور تورو نگهدارم و

نشد که نشد دل تو کوتاه بیاد هر جای دنیا که بری به تو وفادارم و