بیتو من یه بی نشون میخوامت تا پای جون منو از خودت بدون که بیتو هیچم

با تو ای بهار من خوب روزگار من تویی اعتبار من که بیتو هیچم

یه دل دارم که دلدارش شمایی به این عاشق نکن بی اعتنایی

دل من عمریه دور تو گشته دیگه کارم از این حرفا گذشته