عاشقم من دنیای من تویی تو

عاشقم من رویای من تویی تو عاشقم من

ای که بی تو شبم سحر نمیشه

خدا کنه همیشه که یار من تو باشی

به هر کجا که هستم کنار من تو باشی

خدا خودش میدونه بی تو میشم دیوونه

بیا که بی تو ای گل شبم سحر نمیشه