متن آهنگ رضا شیری و علی میر عاشقی بد بود

 

دوباره با چشمات یادم آوردی که

عاشقی بد بود چی سرم آوردی

از اول این ماه خوب بودی لبات میخندید

اما الان خیلی وقته نگام میکنی با تردید

دیدی رفتی تنها شدم دیگه

حرف میزنم شبا با خودم

روزا همه تکراری شدن

نیستی نمیبینمت باز دورم

دیدی رفتی تنها شدم دیگه

حرف میزنم شبا با خودم

روزا همه تکراری شدن

نیستی نمیبینمت باز دورم

بگو اسممو یادته یا نه یادته گفتم

عاشقمو میمونم پا دلت

گفتم بدون تو میمیرم

خب تو هم یه کم وا بده

دیدی رفتی تنها شدم دیگه

حرف میزنم شبا با خودم

روزا همه تکراری شدن

نیستی نمیبینمت باز دورم

دیدی رفتی تنها شدم دیگه

حرف میزنم شبا با خودم

روزا همه تکراری شدن

نیستی نمیبینمت باز دورم