متن آهنگ ایهام عاشق شو

 

غم بسیار دل بیمار منو این قصه ی تکرار

در این تکرار همین یکبار مرا به حال خود مگذار

منه اعدامی تو طناب دار یار ای یار

شب طفانی غم طولانی سفری بر سر اجبار

چه هراسی چه تقاصی چه بگویم گذشته کار از کار

منو اصرار تو و انگار یار ای یار

عاشق شو شده برای یک شب عاشق شو

شده به حد یک تب دیوانه پر از تو شد پیمانه لب تا لب

عاشق شو شده برای یک شب عاشق شو

شده به حد یک تب دیوانه پر از تو شد پیمانه لب تا لب

شدم اسیر خزان به من نفس برسان

بریده ام بدون من از زمین و زمان

رسیده نامه ی آه دلم به گوش جهان اسیر و بنده ی خویشم مرا ز من برهان

عاشق شو شده برای یک شب عاشق شو

شده به حد یک تب دیوانه پر از تو شد پیمانه لب تا لب

عاشق شو شده برای یک شب عاشق شو

شده به حد یک تب دیوانه پر از تو شد پیمانه لب تا لب