ساز دلم کوکه برات لک زده دل واسه صدات یکی باش

واسه کسی که یکیه برات نمیذارم یه تارم از موهات بشه کم

عاشق نشد بدونی چیه عشق یه حال عجیب و غریبیه عشق

عاشق نشدی وابسته بشی