عجب دلی داشت اون بیچاره مجنون

بی تو دنیا شده برام ی زندون

دلم داره میمیره دست بجنبون

هر کی ندونه تو که خوب میدونی