متن آهنگ ابی عالی عروس شهر

 

تو همون الهه ی روی زمینی بیمویی مه روزای خوبو بووینی

تو همون دلبر زیبای جهانی کفر نووشه تو مه قبله تو مه دینی

آخه تو جان منی ضربان قلب من با تو مثبت صده

قول مردونه هاده حتی بیه به غلط دل به هیچکسی نده

انده معروف بوویی که همه تو مازرون به عروس شهر لیلی شهر اشناسنه

انده معروف بوویی که همه تو مازرون به اسم کوچیک لوس دتر اشناسنه

آخه تو جان منی ضربان قلب من با تو مثبت صده

قول مردونه هاده حتی بیه به غلط دل به هیچکسی نده