عروس دوماد یه زوج بی نظیرن میان وسط دست همو میگیرن 

عروس دوماد ستاره های مجلس شاهزاده مون میرقصه با پرنسس

بزن و برقص و باصفایی دارین تو قلب هم عشق و وفا میکارین

برای احساسی که بینتونه چند میلیون لایک طلایی دارین