متن آهنگ دانوش عشقمی

 

چرا یهو زل میزنی بهم نمیزنی پلک وسط حرفم یهو میری توو فکر

بگو تو بهم چیه توو دلت به خودم

نگی به کی میخوای بگی که

دوست دارم ثانیه به ثانیه نفس به نفس همینه و بس

اصا مگه میدونی تو چقد دیوونه

عاشقم پس از هیچی نترس

عشقمی اونقد که میخوام اون شب قشنگو باهات ببینم

منو تو پیش هم دورمون کلی گلای

سفید بچینن قشنگ میشه نه

که تو سفید بپوشی کنارم مشکی من عشقمی

اونقد که میخوام اون شب

قشنگو باهات ببینم

منو تو پیش هم دورمون کلی گلای سفید بچینن

قشنگ میشه نه که تو سفی

بپوشی کنارم مشکی من

میخوام همه برن تو بمونی برام کنارت کم از بهشت نداره حال و هوام

همینشم قشنگه همین که

به چشمت از بقیه سوام

دوست دارم ثانیه به ثانیه نفس به نفس همینه و بس

اصا مگه میدونی تو چقد دیوونه

عاشقم پس از هیچی نترس

عشقمی اونقد که میخوام اون شب قشنگو باهات ببینم

منو تو پیش هم دورمون کلی گلای

سفید بچینن قشنگ میشه نه

که تو سفید بپوشی کنارم مشکی من