متن آهنگ حامیم عشق قدیمی

 

مثل من کسی شبیهت نمیشه مثل من کسی رفیقت نمیشه مثل تو کی میشه

جای من وسط قلب تو بوده قلب من خونه ی امن تو بوده قلب تو چی میشه

خداحافظت عشق قدیمی خداحافظت همدم شبها خداحافظ ماه قشنگم خاطراتتو میبرم همرام

مینویسم اسم تو توی شعرام مینویسم میبرم تورو تا ته رویام تورو باز توو رویا میبینم

خداحافظت عشق قدیمی خداحافظت همدم شبها خداحافظ ماه قشنگم خاطراتتو میبرم همرام

مینویسم اسم تو توی شعرام مینویسم میبرم تورو تا ته رویام تورو باز توو رویا میبینم

مثه یه قصه ی کوتاه مثه یه خوابِه قشنگ بود تلخ و شیرین هر دو با هم

توی یه قاب قشنگ بود چقد این عشق قشنگ بود

خداحافظت عشق قدیمی خداحافظت همدم شبها خداحافظ ماه قشنگم خاطراتتو میبرم همرام

مینویسم اسم تو توی شعرام مینویسم میبرم تورو تا ته رویام تورو باز توو رویا میبینم