عشق میاد بی هوا میندازه آدمو از نفس

عشق چرا میکنی زندگی رو واسه من قفس

تو نمیدونی چه حالی داره شبا وقتی گریه ادامه داره

پیامش این باشه که دیکه باهات کاری نداره

آره تمومه دیگه تمومه دیگه با هم بودن تمومه

دیگه حرمت عاشق رو هیچ کس نمیدونه

تنهام مثل قایقی که رو دریاست همه امیدش به فرداست

و نمیدونه مقصدش کجاست فقط داره میره تنهایی چه دلگیره

این قایق تنها وسط دریا یه روزی میمیره