سرد مثل پاییز و زرد مثل برگاش شمع همدم طرد از همه

نه میگم برگرد نه حقمه درداش خب شب میگه دوست دارم بعد

پشیمون میشه فرداش رفت مثل چند دفعه قبل ولی این دفعه فرق داشت

این آخریا حرفی نبود بینمون رابطه مثل پانتومیم

عیبی نداره نوبت مام میشه یه روزی عکسای غمگین تنهاییاتو لایک کنیم