عشق من ناز نکن عمر ما پایون میگیره یه روزی دست زمونه تورو از من میگیره

وقتی تنها با تو بودن واسه من زندگیه

تورو دیدن تورو خواستن رو کی ازمن میگیره

عشق من قلب این عاشق با تو آروم میگیره همه ناله های من از اون نگاهت دوریه

تورو دیدن تورو خواستن تورو هر جا میبینم

بی تو و عشق تو من همیشه تنها میمونم