عشق من کی تورو دوست داره مثه من

نفسم دور همه رو خط زدم که باورت باشم

عمر من دلو دیوونه کن و سر بذار

روی شونه ی منه بیقرار تا که آروم شم

عشق من    

هر شبو کوچه گردی با قلب من تو چه کردی

خرابتم خرابتم خرابی