متن اهنگ عشق که در میزنه اونو جوابش نکن

 

عشق که

در میزنه اونو جوابش نکن

اونکه با هم

ساختیم ساده خرابش نکن

یه عمره روزو

شبا نشستمو میشمارم

این همه

انتظارو نقش بر آبش نکن