متن آهنگ مهدی سعادتی عشق 

 

عشق عشق من بیا با من خوب باش تو که خوب اومدی تا اینجاش

مثه من رد بدی ای کاش

عشق عیب تو اینه که بی عیبی مگه مجنون نمیخوای لیلی

تا حالت خوب بشه خیلی

حیف حیف تو به من نگی آره تو چشات با همه فرق داره

کی شبیه من دوست داره

وایسا رد نشو ازم ساده دل من پای تو وایستاده

زندگیم دست تو افتاده

شدیدا به تو گیرم میخوام باشی بمیرم

اگه با تو باشم جا تو باشم هیچ جا نمیرم

میخواستم مال من شی یه وقتایی ببخشی

دیگه راهی نمونده تو باید مال من شی

عشق من بیا با من خوب باش تو که خوب اومدی تا اینجاش

مثه من رد بدی ای کاش

عشق عیب تو اینه که بی عیبی مگه مجنون نمیخوای لیلی

تا حالت خوب بشه خیلی