متن آهنگ مهدی مدرس عطر موهات

 

سر تو رو شونه مو سر به سرت بذارم هی

تا صبح هی حرف بزنيم

ميرسه اين لحظه ها كی

از سر و كول دلم بالا بره عطر موهات بكشم پرده ها رو

ستاره هام بشن چشات

چش توو چش دست توو دست هی بخندی نفس

وای قشنگتر از اين حس

توو دنيا چی هست

بي تو دستاي من سرده دنيام خفست

چش توو چش دست توو

دست هی بخندی نفس

وای قشنگتر از اين حس توو دنيا چی هست

بي تو دستاي من

سرده دنيام خفست

ثابتی توو دلم سابقه دارم توو عاشقيت

بس كه تو خوشگلی كاشكی

شهر پر شه از نقاشيت

ساعتم وايسه كاش نگذره وقتي چش توو چشيم

نبض من رو صده دوتايی

وقتی تنها ميشيم

چش توو چش دست توو دست هی بخندی نفس

وای قشنگتر از اين حس

توو دنيا چی هست

بي تو دستاي من سرده دنيام خفست

چش توو چش دست توو

دست هی بخندی نفس

وای قشنگتر از اين حس توو دنيا چی هست

بي تو دستاي من

سرده دنيام خفست