متن آهنگ رضا شیری و علیرضا افضلی عکس دوتایی

 

خیابون خیابون قدم میزنم تو نیستی و من با تو حرف میزنم

توو این کوچه ها رد پاهای تو

رو زخمای قلبم نمک میزنم

تو رفتی خیالت با منه شماره شناسنامت هم یادمه

من هر کاری کردم بمونی نشد

هنوز عکس دوتاییمون رو صفحمه

دنیا چقد کوچیکه درست همونجایی که تورو میدیدم هر شب تنها نشستم

هوا چقد تاریکه اومدنت نزدیکه

تورو دیدم وقتیکه چشامو بستم

کجا رفتی آخه بگم من به کی ببین چی آوردی سر زندگیم

نشستم و سیگار نفس میکشم تو چیزی نداری

عزیزم بگی تو چیزی نداری عزیزم بگی

دنیا چقد کوچیکه درست همونجایی که تورو میدیدم هر شب تنها نشستم

هوا چقد تاریکه اومدنت نزدیکه

تورو دیدم وقتیکه چشامو بستم