غزل یعنی شب درد شبای بی نیازی برات میخونم ای دل که تنها و غریبی

برات میخونم ای دل که تنها و غریبی

تو غم وجود منی همه تار و پود منی تو صدای قلب منی من توام تو منی

نازنینا نازنینا نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم امان آی امان