غصه نخور ای دل بیکسم گریه نکن گلم همه کسم

رسم دنیا بیوفاییه دلکم دلکم دلکم

دل من بغضتو بشکن ولی غریبگی نکن با من ببار مثل ابر بهار دل من

اونیکه تورو شکسته خدا جوابشو میده ببار مثل ابر بهار دل من