متن آهنگ احمد سلو غلط

 

غمیگنم دارم از این خونه از یاد تو کم کم میرم

مثه یه بارون پاییزی و نم نم میرم

دیگه نمیکشم از دست خودم در میرم

آخ چقد غمگینم هر چی که بد دیدم از خوبی

قلبم دیدم دیگه یادم نمیاد از ته دل خندیدن

انقده بد شدم حتی به خودم بدبینم

غلط کرده اگه قلبم تورو از من طلب کرده

دیگه مجبوره دلم باید که برگرده

این یه دستور یه فرمان عقب گرده عقب گرده

غلط کرده اگه قلبم تورو از من طلب کرده

دیگه مجبوره دلم باید که برگرده

این یه دستور یه فرمان عقب گرده عقب گرده

ای منو غمو شبو سردرد بی تو

هر شسب چی کشیدم من

کل زندگیمو دادم به تو بازم نرسیدم من

مگه میشه واقعا آخه چقد بد میشه

یه آدم برس به دادم که نمیگیره چن شبه خوابم

غلط کرده اگه قلبم تورو از من طلب کرده

دیگه مجبوره دلم باید که برگرده

این یه دستور یه فرمان عقب گرده عقب گرده

غلط کرده اگه قلبم تورو از من طلب کرده

دیگه مجبوره دلم باید که برگرده

این یه دستور یه فرمان عقب گرده عقب گرده