متن آهنگ احسان تهرانچی غیرمعمولی

 

دیگه تمومه قصه برو اما به یادت هست

این قلبی که میگیره همین نبضی که آهسته است

نمیدونم چرا اما تو با دنیای من سردی

اگه رفتی بدون من نمیخواد دیگه برگردی

با اینکه پیشمی اما یه حس غیرمعمولی

میگه بودی کنار من واسه اینه که مجبوری

شاید اینکه خیالاتم زیادی رو تو حساسه ولی

اینو بدون قلبت بری میمیره از دوری

تموم آرزوم بودی ولی هیچ انتظاری نیست

وجود خالی از احساس کنار من نیازی نیست

دیگه تمومه این قصه ولی حالمو بدتر کرد

تو تنها اشتباه بودی که چشمام ساده باور کرد

با اینکه پیشمی اما یه حس غیرمعمولی

میگه بودی کنار من واسه اینه که مجبوری

شاید اینکه خیالاتم زیادی رو تو حساسه ولی

اینو بدون قلبت بری میمیره از دوری