متن آهنگ احمد صفایی فدا سرت

 

عوض نمیشه من حسم بهت حتی اگه من نرسم بهت نمیذارم کسی بیاد سمتت

قلبم ترک خورده چشام اشکین بعد تو اصا نمیدونم کیم همه حرکاتم فول و منفین

فدا سرت اگه من تنهایی میشینم میز شامو تنهایی میچینم

نیستی پیشم تورو توو خیالم میبینم فدا سرت فدا سرت

فدا سرت اگه یه کمی توو خودمم همیشه توی فکرتم حتی توی جمع هم

نیستی پیشم تورو توو خیالم میبینم فدا سرت فدا سرت

مرورش میکنم همه حرفا رو همه خاطراتو عکسامون واسه من سخته واسه تو آسونو

بعد تو دنیا بهم ریخته انگار یه دریا توو دلم ریخته واسه من دیگه کسی مثه تو نیست که

فدا سرت اگه من تنهایی میشینم میز شامو تنهایی میچینم

نیستی پیشم تورو توو خیالم میبینم فدا سرت فدا سرت

فدا سرت اگه یه کمی توو خودمم همیشه توی فکرتم حتی توی جمع هم

نیستی پیشم تورو توو خیالم میبینم فدا سرت فدا سرت

عوض نمیشه من حسم بهت حتی اگه من نرسم بهت نمیذارم کسی بیاد سمتت

قلبم ترک خورده چشام اشکین بعد تو اصا نمیدونم کیم همه حرکاتم فول و منفین

فدا سرت اگه من تنهایی میشینم میز شامو تنهایی میچینم

نیستی پیشم تورو توو خیالم میبینم فدا سرت فدا سرت

فدا سرت اگه یه کمی توو خودمم همیشه توی فکرتم حتی توی جمع هم

نیستی پیشم تورو توو خیالم میبینم فدا سرت فدا سرت