متن آهنگ مجید رضوی فرشته

 

پنجره باز رو به من توو چشم چش تو بوی خوب بوی عود

میشه سر شه باهات روز و شب خوب من

بزن توو دم به دقیقه اصلا زنگ بهم

من میمیرم اگه تو نباشی بهم نگی شب بخیر

دیگه نمیشه کاریش کرد خیلی وقته واست رفته دل

نیاد اون روزی که سایت از بالا سر من کم بشه

دیدم تو یه نگاه عشقتو یه فرشته ای

که میام سمت بهشت تو

فقط با خودم مهربونی منو دوست داری

دیدم تو یه نگاه عشقتو یه فرشته ای

که میام سمت بهشت تو

فقط با خودم مهربونی منو دوست داری

دیدم تا یکی گرم میگیره باهام در میاد حرص تو

از وقتی کردمت پیدا اصلا نمیاد به چشم عیبات

انقد کاملی مثل خودم عاشقی

چند تا منو دوست داری بشمار

بشو ابدیه من خود تو به من دیگه بسپار

دیدم تو یه نگاه عشقتو یه فرشته ای

که میام سمت بهشت تو

فقط با خودم مهربونی منو دوست داری

دیدم تا یکی گرم میگیره باهام در میاد حرص تو

دیدم تو یه نگاه عشقتو یه فرشته ای

که میام سمت بهشت تو

فقط با خودم مهربونی منو دوست داری

دیدم تا یکی گرم میگیره باهام درمیاد حرص تو