دلوم گرفته مگه شراب مرهم کنه دردامو دلتنگ یاروم بغیر تو

کسی نشنید حرفامو تو این جهنم روزی هزار بار دارم میسوزم

یاروم تو برگرد تو دنیامی دوستت دارم هر روزم فرهادوم شیرینوم کجایی

دلتنگوم واسه من دنیایی برگرد تو واست بیقرارم تو بازم ارامشی یاروم

فرهادوم شیرینوم کجایی دلتنگوم واسه من دنیایی

برگرد تو واست بیقرارم تو بازم ارامشی یاروم