متن آهنگ دانیال هندیانی فروشنده

 

در اومد آمارات زود من نبودم آرزوت

پشت تو بودم ولی الان روبروت

عشقمون قیمت نداشت یه جوونی رفته پاش

آره فروشندگی با تو سنخیت نداشت

داری میزنی میری تو از دل من هیچ کدوم نی تقصیر من

یه فروشنده شدی تو از دید من خراب شد تصویرتم

فروختی منو به کی با قیمت کم

داری میزنی میری تو از دل من هیچ کدوم نی تقصیر من

یه فروشنده شدی تو از دید من خراب شد تصویرتم

فروختی منو به کی با قیمت کم

پر و بالت داده بودم واسه تو جنگیده بودم

من که هیچ بازیگری به خوبی تو ندیده بودم

از تو یه اسطوره ساختم چی بودی من چی شناختم

من توو این بازی به یه بازی بلد خودمو باختم

داری میزنی میری تو از دل من هیچ کدوم نی تقصیر من

یه فروشنده شدی تو از دید من خراب شد تصویرتم

فروختی منو به کی با قیمت کم

داری میزنی میری تو از دل من هیچ کدوم نی تقصیر من

یه فروشنده شدی تو از دید من خراب شد تصویرتم

فروختی منو به کی با قیمت کم