نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشیدو

نمیشه بی تو زندگی کرد مگه کسی هست با عشقشم بتونه بدشه

از این همه علاقه رد شه نمیشه آخه بچگی کرد

مگه دست توئه دیوونه دیوونه دیگه اخماتو وا کن

منو عشقم صدا کن