متن اهنگ قربون حرف زدنت بشم میلاد راستاد

 

قربون حرف زدنت بشم

که باعث شده عاشقت بشم

قربونت برم باید

زودتر از این حرفا میومدی پیشم

سلطان دلم ناز دلم خوشگل مو مشکی

خودم فدات بشم

همه کس عشق منی

صاحبمی مالکمی جاته روی چشم