متن آهنگ ماکان بند قصه من

 

قصه ی من قصه ی من خیلی تلخه  تو خوباشو ببین خوباشو ببین

اگه باغچه ی زندگیت گلاش پژمرد ست خوباشو بچین خوباشو بچین

اگه میگیره قلبت این آدما میزنن زخم بهت تو نیمه ی پر لیوانو ببین

اگه دیدی شکستی نمیگیره دستو کسی تو حس خوب پرواز و بگیر

خدا یادی کن از من این آدم میخواستن بگیرن همین دستای خالی رو از من

بجای دل دادن  این ادما دل بریدن از من ولی من دل به تو بستن

خدا یادی کن از من این آدم میخواستن بگیرن همین دستای خالی رو از من

بجای دل دادن  این ادما دل بریدن از من ولی من دل به تو بستن

کاش مثل بچگیا ساده باشم کاش مثل بچگیا بچه باشیم

کاش بگن بزرگ میشی یادت میره کاش کاش کاش

خدا یادی کن از من این آدما میخواستن

بگیرن همین دستای خالی رو از من