متن آهنگ پدرام آزاد قفس

 

از توو که آتیشم بیرونمم سرده عشقم ببین عشقت با من چیکار کرده

انصافه من تنها تو با همه باشی میدونی یعنی چه یک عمر تنها شی

من دشمنت نیستم کی با تو جنگیدم غمگین شدی مردم خوش بودی خندیدم

عاشق شدم حالا یخ بستم از دوریت عاشق نشو عشقم عاشق شی مجبوری

یا ولم کن یا بذار عاشق بمونم تا ته دنیا بذار با تو بمونم یا بیا با هم کنار هم بمیریم

یا بذار توو این قفس تنها بمونم

یا ولم کن یا بذار عاشق بمونم تا ته دنیا بذار با تو بمونم یا بیا با هم کنار هم بمیریم

یا بذار توو این قفس تنها بمونم

با هر عذابی راحتم اما نه بی تو برگرد و از اول شروع کن زندگی تو

تا وقتی لازم باشه دنبالت میگردم عشقم اگه بودی خوشحالت میکردم

یا ولم کن یا بذار عاشق بمونم تا ته دنیا بذار با تو بمونم یا بیا با هم کنار هم بمیریم

یا بذار توو این قفس تنها بمونم

یا ولم کن یا بذار عاشق بمونم تا ته دنیا بذار با تو بمونم یا بیا با هم کنار هم بمیریم

یا بذار توو این قفس تنها بمون