متن اهنگ علی احمدیانی قفلی

 

نمیدانم چه کنم

با ای حال بیقرار

تو شدی تمام من شمع روزای غمبار

زل بزن تو چشام فک کن که من کی بودم

منی که تا ابد جز علی کسی نبودم

رهام کو مرگ مه نشم قفل روزگار

رفتنی شم برم تو کهکشانت هربار

فایده نره جان تو ختم کلام رد دادم

هر روزه مه امروزه جان جفتمان قسم

ای ماله بی تو ارام مینیده یه قوری

وه سر کیوچه نیشم

یا هامه ناو بالکنی