متن آهنگ سینا پارسیان قلابی

 

دو هزار تا راه روشن دو هزار تا چاه تاریک توی چشمای تو حتی از خود خدا دوتا بود

توو اتاق ارزوهام هیچی نیست هیچی نمیخوام غیر حال خوبی که با تو فقط توو این اتاق بود

هر چقدر چشات قشنگ بود هر چقدر آبی بود مثه طعمه های ماهی گیری قلابی بود

بهترین عکسی که از خودم دارم جایی بود که عذاب با یه طناب عجب قابی بود

اگه چشم تو چاه باشه اگه عشق گناه باشه مهم نیست چقد عمیق باشه

گلو گیره نگات که شدم دیدم قراره تا ابد توی گلوم یه تیغ باشه

دلم موزه ی زخمای تویه زخمی حرفای تویه زخم بده از رفیق باشه

اگه چشم تو چاه باشه اگه عشق گناه باشه مهم نیست چقد عمیق باشه

گلو گیره نگات که شدم دیدم قراره تا ابد توی گلوم یه تیغ باشه

دلم موزه ی زخمای تویه زخمی حرفای تویه زخم بده از رفیق باشه

هم ازت خاطره دارم هم ازت فاصله دارم تا حالا یه همچی جنگی توی تاریخ نبوده

به صلیب کشیدیم اما کل تاریخو بگردی کف دست هیچ مسیحی این همه میخ نبوده

اگه چشم تو چاه باشه اگه عشق گناه باشه مهم نیست چقد عمیق باشه

گلو گیره نگات که شدم دیدم قراره تا ابد توی گلوم یه تیغ باشه

دلم موزه ی زخمای تویه زخمی حرفای تویه زخم بده از رفیق باشه