متن آهنگ مجید رضوی قلبمی پس

 

اگه عشق تو منم قلبمی پس دلرو بردی اصن بد زدی رفت

اگه عاشقت نبودم چی تو نباشی

عمر من چند دقیقس

کی با یه خندیدنش اخمامو باز میکنه کی واسه دلبری کردن

موهاشو باز میکنه ناز میکنه

کی میتونه با چشاش تو دلمو خالی کنه این قلبم براتو

فقط نگیر از من چشاتو اصن

اگه دلم بگیره چی میای پیشم الان تو تو یه مروارید وسط قلبم تو

ازوناشی که میخواستش دلم شکر

بزار همه ببیننت کنارم خب

این قلبم براتو فقط نگیر از من چشاتو اصن اگه دلم بگیره چ

میای پیشم الان تو