یکی و میخوام که بهم فکر نمیکنه جایی سرش گرمه باهام عشق نمیکنه

فکراش رو مخم میره از اون بی حوصله ها که چایی شو نصفه میخوره

انقده خودتو گول نزن راه صافه هی دورشون نزن

میدونی فیک ان همشون اونا دست خوردن همه برشون زدن