متن آهنگ فریاد قلب یخی

 

بگو چی میخوای از جونم بدم بری نرگردی

بگو چی میوای از قلبم آخه دیوونه کردی

منو رد دادم از بس رفتارات دیوونه کنندست

میشه ادامه داد بازم ولی این سم کشنده است

تو نبود دلت آخه اصلا با من که

همه خاطراتو از دم دادم رفت که بره

بغض یه سره توو گلوم مونده بی تو 

چوب قلب یخی تو خوردی از بس بدی تو

تو نبود دلت آخه اصلا با من که

همه خاطراتو از دم دادم رفت که بره

بغض یه سره توو گلوم مونده بی تو 

چوب قلب یخی تو خوردی از بس بدی تو

زدی تو قلبمو حالم بده قفلی نزن رو آدم بده

این زندگی که ما رو زده با خنده هات عذابم نده

فرقی نداره صفر و صدت من میرم که یادت نره

یجوری زدی از ریشه منو که انگار پاییز اومده

تو نبود دلت آخه اصلا با من که

همه خاطراتو از دم دادم رفت که بره

بغض یه سره توو گلوم مونده بی تو 

چوب قلب یخی تو خوردی از بس بدی تو

تو نبود دلت آخه اصلا با من که

همه خاطراتو از دم دادم رفت که بره

بغض یه سره توو گلوم مونده بی تو 

چوب قلب یخی تو خوردی از بس بدی تو